Allt fler gör insatser för biologisk mångfald i sina trädgårdar

Ung höksångare i fågelbad. Foto: Erik Hansson

2020 beställde Rikare trädgård en undersökning för att se hur många trädgårdsägare som gör åtgärder för biologisk mångfald. Nu två år senare har samma frågor skickats ut igen och svaren tyder på att det blir vanligare att folk gör insatser för rikare trädgårdar.

– Det går långsamt åt rätt håll. Allt fler får upp ögonen för hur enkelt det är att göra insatser i den egna trädgården och vilken skillnad det kan göra. En del förbättringar handlar till och med om att lägga ner mindre tid på trädgårdsarbete och flera av insatserna kan hinnas med för den som har en timme över, säger Erik Hansson, projektledare för Rikare trädgård.

Undersökningen som visar den positiva utvecklingen genomfördes av YouGov i juni 2022 och är baserad på svar från 1 190 personer som har trädgård. Av dessa har en klar majoritet gjort någon form av insats för biologisk mångfald i sin trädgård. Det är bara elva procent som inte gjort några åtgärder alls. När Rikare trädgård ställde samma frågor för två år sedan var det tolv procent som inte gjort något av följande:

Sakta men säkert ökar andelen trädgårdsägare som gör insatser för den biologiska mångfalden. Det är få procents ökningar, men visar sig i alla svar (utom när det gäller bekämpningsmedel). De insatser som ökat kraftigast de senaste två åren är att se till att det finns vatten åt djur, skapa en kompost och sätta upp insektshotell. Störst procentuell ökning är utan tvivel att göra iordning en sandbädd åt vildbin, men det är å andra sidan den minst vanliga insatsen.

– Även om utvecklingen är positiv så visar också svaren att det återstår mycket arbete. Sveriges trädgårdar fortsätter ha en enorm potential för att skapa ett grönt pärlband av tillflyktsorter åt djurlivet i hela landet, säger Erik Hansson, projektledare för RIkare trädgård.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *