Satsning på biologisk mångfald i Strömstad får pris

Maria Kuylenstierna vid ett kalhygge på Bohusleden. Foto: Lisa Åstrand

I allt fler kommuner skapas initiativ för att skapa ökad biologisk mångfald. På nationaldagen 6 juni fick Maria Kuylenstierna Strömstads miljöpris. Det fick hon eftersom hon är initiativtagare till nätverket Bred samverkan för biologisk mångfald och Bohusläns skogsnätverk.

Det startade 2023 med ett uppstartsmöte med olika aktörer och privatpersoner, där även Rikare trädgård medverkade. Därefter kavlade nätverket, som framför allt består av Maria Kuylenstierna och fyra andra i en samordningsgrupp, upp ärmarna. De började kontakta föreningar, politiker, naturavdelningen på kommunen, chefer på olika förvaltningar och gick igenom olika vägsträckor för att se vilka som har en skötsel som gynnar vilda växter.

– Vi har också skrivit brev till skolor och kommunens naturvårdshandläggare ordnade kurstillfällen för några klasser. Inspirerade av projektet i Hjørring samlade skolbarnen också in vilda fröer. Det blev inget stort projekt, men barnen fick information om vilda växter och både samlade in fröer och fick med sig fröpåsar.

Niklas Franc och Lena Sten på jakt efter vattenlevande insekter under en insektskurs. Foto: Maria Kuylenstierna

Kurser och inventering

De fick också kontakt med naturvårdskonsulter och kunde tack vare pengar från Naturskyddsföreningen riks anlita dem.

– Insektsexperten Niklas Franc och ängsmarksexperten Erik Börjesson höll kurser och utarbetade en medborgarforskningsmetod om hur man jämför restaurerad ängsmark. Den har vi också använt oss av.

Hur gick den till och vad kom ni fram till?
– Vi jämförde gräsmatteyta med restaurerad ängsmark och kollade resultaten under sommaren genom att räkna antalet insekter. Dessa behövde inte artbestämmas, men vi använde en guide för att avgöra vilka insektsgrupper de tillhörde. Vi kunde då se att det var en statistisk signifikant skillnad mellan gräsmatteyta och restaurerade ängsmark. De sistnämnda hade högre mångfald.

Hur har folk ni kontaktat reagerat?
– Vi har mötts av positivt bemötande och intresse. Det ger oss jättemycket energi.

Nu belönas du för din insats i det här nätverket – hur känns det?
– Jag fick en chock. Det var inte alls väntat. Det är det finaste pris man kan få och biologisk mångfald är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Men jag har inte gjort det här själv. Vi är många som gjort så mycket.

Varför är just frågan om biologisk mångfald så viktig för dig?
– Jag känner att vi alla är beroende av naturen. Den skänker mig stor glädje och jag vill att den ska finnas kvar för kommande generationer. Jag har fått kunskap nu om att den är väldigt trängd och att det är en hög utdöendetakt för våra arter. Det oroar mig. Exploateringen går fort. Vi måste vara rädda om det vi har kvar och restaurera mer. Om vi inte gör det i tid kommer vi komma till en kritsik nivå när det blir väldigt svårt att vända det.

Om någon som läser detta blir sugen på att starta något liknande i sin stad – har du några råd?
– Börja gärna med ett offentligt möte och skicka runt kontaktlistor – så fick vi igång en arbetsgrupp. Det är en viktig grund. Se också till att det blir verkstad direkt och sök pengar tidigt. Vi hade tur att få pengar från Naturskyddsföreningen, men även utan pengar finns det mycket man kan göra – allt räknas. Ha gärna ett uppföljande möte efter några veckor.

Läs även
Succé för biologisk mångfald-rådgivare
Tävling i svensk kommun: Gynna vilda pollinatörer i trädgårdar
• Kommunen som bestämt sig för att återskapa naturen
Växter ska räddas från regional utrotning i Helsingborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *