Sämsta våren på 50 år för Sveriges humlor

Mörk jordhumla. Foto: Erik Hansson

Flera experter på humlor uttrycker stor oro över att det synts så få humlor under våren. Drottningarna, som ska starta hela nästa generation av humlor, har haft en väldigt svår tid och det kommer bara bli svårare i takt med att klimatkrisen fördjupas.

Rikare trädgård har aldrig tidigare fått så många mail eller kommentarer från folk som tycker att det är mycket färre humlor under våren 2024. Samma fenomen är tydligt i Facebook-grupper om humlor eller trädgårdar – väldigt många ser betydligt färre humlor än normalt.

Det är oroväckande med tanke på att det under våren enbart finns humledrottningar. Det är dessa som ska skapa en hel population på egen hand. Om det går dåligt för humledrottningarna så går det dåligt även för humlorna i stort.

Sämsta våren på minst 50 år

Bo Söderström, författare till “Sveriges humlor – en fälthandbok”, hör till dem som reagerat på hur dåligt det verkar ha gått för humlorna. Han har aldrig upplevt så få humlor som i år under 20 års humleskådande. Även humlenestorn Björn Cederberg, författare till boken “Humlor i Sverige”, vittnar om ett rekorddåligt år. I hans fall det sämsta på 50 år i Uppland.

Vad beror det här på?
– Med allra största sannolikhet är det bakslagen i slutet av april och början av maj som knäckte de tidigare drottningarna – bland annat mörk jordhumla, ljus jordhumla, åkerhumla och hushumla, berättar Bo Söderström.

Fram till mitten av april såg det relativt normalt ut på humlefronten, men april var väldigt solfattigt och kall, dessutom kom åtminstone två perioder med snö som låg kvar i ett par dagar i slutet på april.

– Just de här opålitliga vårarna tror jag är rätt förödande för många tidiga humlor. Det är en sak om det sker enstaka år men nu har vi haft, fyra fem år i rad med rätt liknande väder i april och maj.

Hoppas på normal sommar när säsongen flyttas

Bo Söderström säger att hans känsla är att säsongen förskjutits.

– Förra året såg jag aktiva humlesamhällen, det vill säga pollensamlande arbetare, i slutet på september, i normala fall är alla samhällen i upplösning i mitten på augusti. I slutet på förra året var antalet humlor rätt okej trots en usel start. Det vi kan hoppas på nu är en “normal” sommar med omväxlande väder, regn och inte alltför mycket hetta.

Histogrammet nedan är från Artportalen och visar antalet humlor i maj mellan 2008 och 2024. Rapporteringen av humlor har ökat kraftigt de senaste åren så man kan troligen inte titta längre bak i tiden än 10 år.

Antal humlor som rapporterats till Artportalen i maj från 2000 till 2024. Rapporteringen av humlor har ökat kraftigt de senaste tio åren så tidigare rapportering är inte tillförlitlig.

– Det bör nästan bara vara drottningar i farten i maj och antalet är en tredjedel jämfört med för tre år sedan.

Är du orolig för humlorna?
– Jag är mycket orolig för hur det kommer att gå för humlorna. Forskningen är rätt entydig med att de kommer vara en av klimatförändringens stora förlorare. Särskilt de humlor som lever i vår fjällvärld och inte kan fly klimatförändringen. Vi vet absolut ingenting om populationstrender hos arter som tundrahumla, polarhumla, alphumla, fjällhumla med flera. Säkerligen kommer några arter klara sig alldeles utmärkt och då är det troligen de arter som redan idag klarar av att leva nära människan som stenhumla och hushumla. Jordhumlor verkar ha det extra tufft i södra Sverige, främst på grund av att övervintringsförhållandena blir sämre med återkommande varma perioder under nederbördsrika vintrar. När snön smälter och fryser om vartannat blir det riktigt tufft för arter som övervintrar i sorkbon, och när våren kommer så är inte den heller att lita på med återkommande bakslag som varar i många dagar och ibland veckor.

Så kan du gynna humlor i trädgården

  • Se till att det blommar tidigt på våren med sälg, krokusar, vintergäck, scilla och andra tidiga arter. Det är tidigt på våren som humledrottningarna är i störst behov av att mat.
  • Behåll en konstant blomning under hela våren, sommaren och hösten så att det alltid finns mat åt humlorna.
  • Plantera gärna flera av samma växter så att humlorna kan hitta många blommor i närheten.
  • Låt delar av gräsmattan vara oklippt till i slutet av sommaren/början av hösten.
  • Lämna en del skrymslen och vrår åt humlorna att krypa in i.
  • En del humlearter övervintrar i gamla sorkbon i marken. Låt dessa vara.
  • Studera vilka växter i din närnatur som humlor uppskattar och samla fröer av dem. Det kan till exempel vara väddklint eller olika väddar (åkervädd eller ängsvädd).

Läs mer om humlor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *