Humlor har bytt föda kraftigt på 60 år

Mörk jordhumla är en vanlig art i Sverige och var även den vanligaste humlan i studien. Foto: Erik Hansson

Dagens humlor samlar pollen från andra växter än vad humlor gjorde på 1960-talet. Det visar en ny studie.

Forskare vid den botaniska avdelningen på University of Kassel och Leibniz Institute har jämfört pollensamlingar på 81 humlor i naturhistoriska museums samlingar från 1968/1969 med pollen som 117 humlor samlat i fält 2019. Med hjälp av den molekylära tekniken metabarcoding (DNA-streckkodning) kunde de se vilka förändringar som skett i polleninsamlingen i Tyskland på de här 60 åren.

De kom fram till att humlor förändrat sina födoval signifikant. Framför allt var det betydligt färre pollen från ärtväxter.

– Detta tyder på att förändringar i landskapet har lett till förändringar i tillgången på blomresurser, vilket kan bidra till minskningen av specialiserade biarter, förklarar forskarna.

Åkerhumlan visade den största förändringen i studien. På 60-talet besökte de ofta vicker- och klöverväxter. I genomgången av åkerhumlornas insamlade pollen 2019 upptäcktes inte ett enda besök på dessa växtarter. Foto: Erik Hansson

Ärtväxter är viktiga för humlor

Utvecklingen är oroväckande eftersom många humlearter som specialiserat sig på ärtväxter också minskar i antal och eftersom denna växtfamilj visat sig vara det mest effektiva sättet att minska de negativa effekterna för humlor i städer. Dessutom har vicker- och klöverväxter visat sig gynna många hotade humlearter. Annars är de flesta humlor så kallade generalister – det vill säga att de samlar pollen från många olika växtarter.

Forskarna menar att deras resultat understryker vikten av att bevara och återställa lämpliga livsmiljöer för pollinerare. Tidigare studier har visat att humlor drabbas hårt av bekämpningsmedel från jordbruket.

De växter som humlor helst besöker i Sverige har visat sig vara rödklöver, väddklint, mjölkört, oxtunga och blåeld, men en stor variation av växter som blommar under hela sommarhalvåret är viktigt för humlorna. Detta enligt ett examensarbete i miljövetenskap vid Lunds universitet.

Blåeld – en av de populäraste växterna för humlor. Foto: Erik Hansson

Läs även

Humlor vaknar allt tidigare och får svårare att hitta mat
Så skiljer du på blomflugor, bin och getingar
Ny studie har hittat humlors favorittemperatur
Så ser du skillnad på nio vanliga humlor
Gynna humlor och andra bin​

Källor: Metabarcoding and Metagenomics och Phys.org

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *