Hjälp forskare att se hur långt blomningen kommit

Rönnens blommor och blad. Foto: Andrew Butko, CC BY-SA 3.0

Delta i Försommarkollen för att se vad som hänt den senaste tiden i naturen och för att bidra till kunskapen om hur klimatförändringarna påverkar våra växter.

Försommarkollen har samma upplägg som Vårkollen. Det gäller att under 5-6 juni leta efter liten blåklocka, liljekonvalj, prästkrage, hägg, rönn och syrén (se information och bilder nedan) och rapportera in på Försommarkollen hur långt de kommit i blomningen. Även om växterna inte gått i blomning är av intresse för projektet.

Målet är att få koll på hur klimatförändringarna påverkar vår flora. Det finns nämligen data från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så att uppgifterna från årets och kommande års inrapporteringar kan jämföras med historiska data. Dessutom ger det värdefull kunskap till skogsbrukare, jordbrukare, biodlare och pollenallergiker och andra som är beroende av samspelet i och med naturen.

– I Försommarkollen spanar vi in försommarens mest välbekanta blommor och med allmänhetens hjälp kan vi göra vetenskap av “mellan hägg och syrén”. Vi har också med Sveriges nationalblomma, liten blåklocka, som blommar så sent att den kan ge en bra indikation om klimatförändringen gör att den numera blommar redan på Nationaldagen, åtminstone i några delar av landet, fortsätter han, säger Mora Aronsson, ordförande i Svenska Botaniska Föreningen.

• Rapportera dina fynd på försommarkollen.se

Lär dig med om växterna i Försommarkollen

Uppgifterna om växterna här under är hämtade från en databas över svenska vilda växter som forskare tagit fram.

Hägg. Foto: Ascilto, CC BY-SA 4.0

Hägg
Träd som många arter nyttjar eller är beroende av. Blommorna sitter som i kolvar, doftar kraftigt och innehåller relativt mycket nektar. Gillar inte kalkrik mark.

Liljekonvalj. Foto: H. Zell, CC BY-SA 3.0

Liljekonvalj
Hög nektarproduktion. Trivs i skugga och kan där fungera som marktäckare. Tänk på att bären är giftiga.

Liten blåklocka. Foto: Mats Wilhelm

Liten blåklocka
Sveriges nationalväxt har relativt höga värden för nektar, men många andra arter är knutna till just liten blåklocka. Klarar torka.

Prästkrage. Foto: Colin Marquardt, Public Domain

Prästkrage
Mycket nektar och höga värden för biologisk mångfald. Förtjänar en plats i de flesta trädgårdar oavsett om det är för prydnad eller för den som vill gynna artrikedomen.

Rönnens blommor och blad. Foto: Andrew Butko, CC BY-SA 3.0,

Rönn
Snabbväxande träd som har många arter knutna till sig, relativt hög nektarproduktion och bär som uppskattas av fåglar. De nyttiga bären kan användas i matlagning.

Syren. Foro: Dorian Bianco, Public Domain

Syren
Buske/kort träd med mycket hög nektraproduktion och gynnar många arter. Frön som uppskattas av fåglar. Blommorna kan används i saft på samma sätt som fläderblommor.

Källa: Svensk botanik och SLU

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *