Humlor vaknar allt tidigare och får svårare att hitta mat

Humla på sälg – den viktigaste måltiden för dem på våren. Foto: Petter Ulleland, CC BY-SA 4.0

Humlor vaknar hela 14 dagar tidigare på våren idag jämfört med data för 117 år sedan. Det kan leda till att de får svårt att hitta mat.

Enligt NZ Bumblebee Conservation Trust behöver humlor äta ungefär var 40:e minut för att inte svälta. Det gäller med andra ord att det finns gott om mat när humledrottningarna vaknar på våren. Den största andelen drottningar vill matcha sin flygtid med när sälgen blommar (se bild ovan) – ett av de viktigaste träden för Sveriges humlor. Men om humlorna skulle vakna innan vårblommorna slagit ut och erbjuder sin pollen och nektar kan humlorna både få det svårt att klara sig själva och att ge mat åt larverna som sedan ska bygga upp hela humlesamhället.

Vårt allt varmare klimat, som gjort att södra Sverige inte har någon vinter längre, innebär att humlorna ger sig ut allt tidigare på året. I snitt fem dagar tidigare än för 20 år sedan och jämfört med för 117 år sedan sker flygpremiären hela två veckor tidigare. Risken finns då att det blir en dålig matchning mellan växternas och humlornas aktivitetsperioder, så att humlorna inte kan hitta tillräckligt mycket föda när de behöver det som mest.

– Vi ser att klimatförändringarnas höjda temperaturer påverkar klart och tydligt när drottningarna vaknar och ger sig ut för att hitta nytt bo, säger forskaren Maria Blasi Romero vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet.

Även förlorade livsmiljöer

Men det finns fler besvär för humlorna. De har förlorat stora ytor av naturliga livsmiljöer och naturbetesmarker. Idag består dessa områden istället av stora jordbruksfält med väldigt lite föda och boplatser åt humlor. Brist på föda, varmare klimat och ett mer varierat mikroklimat i dagens moderna jordbrukslandskap gör att humlor i Skåne får svårt att anpassa sig.

– Vi ser en tydlig risk att fler humlearter riskerar att utrotas lokalt, framför allt de arter som brukar ge sig ut senare på sommaren. Det kan även leda till en nedgång av antalet humlor totalt sett och det skulle få konsekvenser för pollineringen av grödor och ekosystemens funktion. Humlor är viktiga pollinatörer, särskilt på nordliga breddgrader som i Skandinavien, säger forskaren Anna S Persson, medförfattare till studien.

För att hjälpa humlorna listar forskarna flera lämpliga åtgärder

  • Bevara naturliga gräsmarker, såsom naturbetesmarker.
  • Använd sen slåtter vid vägkanter, efter blomningsperioden.
  • Anlägg blomsterremsor och häckar så att de gynnar pollinatörer.
  • Öka sådden av klöverrika vallodlingar som delvis tillåts gå i blom.

Läs även

Källor: Lunds universitet och Biodiversity and Conservation

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *