Omvandlingen fortsätter – insatser från hela landet rapporteras in

Bihotell kan sättas upp året om. Sätt gärna ”tak” på dem och placera dem en bit upp från marken – då håller de längre. Ha även hål i olika storlekar (2-10 mm). Foto: Erik Hansson

Det är inte mycket som är finare än att läsa alla berättelser som strömmar in till vår kampanj Ett rikare Sverige, som vi gör tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet. Ni är så många som gör så mycket för den biologiska mångfalden runt om i landet. Allt utifrån era och platsens förutsättningar.

Det fortsätter att strömma in rapporter till vårt formulär (finns i slutet av den här artikeln) om vad ni gjort i era trädgårdar och koloniträdgårdar. Det är väldigt glädjande läsning. Allt från småskaliga insatser på balkonger eller andra mindre ytor till förbättringar av mindre landskap. Vi kallade det för en folkrörelse redan i fjol och det känns mer och mer som det för varje månad som går.

Alla de här små och stora insatserna är viktiga! Sveriges trädgårdar utgör sammanlagt en yta motsvarande ungefär hela Blekinge. Cirka hälften av denna yta är gräsmattor och upp till en åttondel är hårdgjorda ytor där inga arter trivs. Här finns med andra ord en enorm potential att skapa en ökad biologisk mångfald och runt om i landet pågår den här omvandlingen.

Här är bara ett litet urval av citat från rapporterna:

• ”Har satt upp fler bihotell i år som fick gäster direkt. Hittat flera för mig nya arter av bin i år.”

• ”jag har röjt sly så att undervegetationen kan komma upp, anlagt grönsaksodlingar, blomrabatter, insektshotell, gjort lövhögar och slyhögar, låtit gammal ved ligga kvar, staplat ny ved, installerat insektshotell, sått in ängsblommor inför nästa år, planterat blommande buskar och träd, satt upp fågelmatarstation med mera. Har bara börjat. Det blir mer nästa år.”

• ”Trädgården blir år efter år alltmer varierad.”

• ”Jag har tagit bort presenningen på en 16 år gammal vedhög så den är öppen för alla småkryp”

• ”Vi har planterat in över 40 olika bärbuskar och träd”

• ”Damm med enormt mycket djurliv. Låter multnande grenar o stockar finnas kvar.”

• ”Jag har grävt 2 dammar, ”slarvat” med att klippa gräsmattan, och därmed förunnats med en underbar äng istället.”

• ”Klipper ej gräset på våren och låter då maskrosor frodas samt låter scillan sprida sig i trädgården.”

Artiklar om andra insatser

Andra som gjort insatser har vi uppmärksammat tidigare här på Rikare trädgård. Exempelvis Sarah Edin i Åkersberga. Hon flyttade till sitt nuvarande hus 2016 och har sedan dess omvandlat den från livlös till fylld med liv, bland annat genom att låta gräsmattan blomma, så ängsfröer och skapa en damm.
– Jag försöker lära mig så mycket jag kan. Sedan ett par år tillbaka fotar och antecknar jag vilka växter och insekter jag hittar i trädgården. Varje ny art gör mig lycklig, berättar hon.

Längre västerut har Therese Corneliusson och hennes man Travis i Lilla Edet jobbat för att skapa mångfald på sin gård. Hon berättar att artrikedomen slog rekord under 2023. Troligen för att deras äng till slut etablerat sig med fler ängsväxter.
– För att hjälpa ängen på traven har vi grävt små gropar här och var, lagt i lite sand och sedan planterat lokala ängsväxter, såsom gulmåra, prästkrage och åkervädd, säger Therese Corneliusson.

Insatser även på vintern

Det är inte försent att göra insatser för att öka den biologiska mångfalden. Här är några lämpliga åtgärder under vinterhalvåret:

  • Låt träd stå kvar. De rymmer väldigt mycket liv. Måste du tar ner ett träd – låt veden ligga kvar. Många arter lever i död ved.
  • Samla in löv och gräsklipp och lägg dem under buskar eller i dina rabatter. Det skapar bättre jord och livsmiljöer åt viktiga nedbrytare.
  • Gräv en liten damm, antingen med en dammduk eller en balja. Det gynnar exempelvis groddjur och trollsländor och fåglar kommer för att bada och dricka.
  • Sätt upp fågelholkar

Har du gjort några av dessa eller andra åtgärder i trädgården i år? Fyll gärna i vad du gjort här under. Tack på förhand!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *