Ett rikare Sverige 2024 – vad har du gjort för insatser?

För tredje året i rad drar Rikare trädgård tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet igång kampanjen Ett rikare Sverige. Målet är att inspirera och uppmuntra fler att omvandla en del av sin trädgård, balkong eller kolonilott till en rikare livsmiljö för djur och växter.

• Se vilka insatser du kan göra under formuläret här under.

Hittills har ni rapporterat in att ni förvandlat över 330 000 kvadratmeter från livlöst till artrikt. Ett fantastiskt roligt resultat! Läs mer om 2023 års kampanj här. Nu kör vi igång med 2024 års inrapportering!

Fyll i formuläret här under genom att kryssa i var du gjort dina insatser, på hur stor yta, vad du gjort och passa gärna på att berätta lite mer om din plats.

Om du senare i år gör fler insatser är det bara att skicka in en ny rapport. Tänk på att summan av dina inrapporterade antal kvadratmeter ska stämma.

Rapportera dina insatser här:

Exempel på enkla insatser
• Låt delar av gräsmattan gå i blom och klipp dessa delar enbart i slutet av sommaren varje år. Ta bort klippet så har du påbörjat en äng.
• Lägg grenar och ris i en rishög i ett oanvänt hörn av trädgården för att gynna fåglar, insekter, svampar och mossor.
• Gräv en liten damm, antingen med dammduk, lerbotten eller en balja. Det gynnar exempelvis groddjur och trollsländor och fåglar kommer för att bada och dricka.
• Bygg ett stort insektshotell med mängder av borrade, djupa hål med 2-10 mm bredd. Odla kryddor runt omkring för att ge bina både mat och bostad.

Exempel på enkla insatser på vintern
• Låt dina växter stå kvar och vissna under vintern. Ihåliga stjälkar och andra skrymslen på växterna fungerar som skydd och bostäder åt insekter och fåglar äter gärna frön.
• Släng inte grenar och stammar – bygg istället staket, risstaket eller gör en mur av staplade, sågade delar av grova grenar. Du kan också helt enkelt lägga grenarna i en hög.
• Samla löv och använd dem som täckodling, lägg i högar åt igelkottar, groddjur och insekter eller fyll på i komposten.
• Bygg bostäder. Fågelholkar får gärna placeras lite skyddat. Insektshotell blir bäst med 2-10 mm breda och gärna 10 cm djupa hål i träbitar. Sätt dem på en solig, vindstilla plats. 
• Om du kan öppna dina fågelholkar kan det vara en idé att städa ur dem på hösten eller vintern. Då minskar risken att fåglarna får ärva fågelloppor och andra parasiter från förra årets hyresgäster.

Läs mer om vad du kan göra i följande artiklar på Rikare trädgård:

• Anlägg en äng 
• Gynna fågellivet 
• Skapa en rik jord 
• Anlägg en damm 
• Hjälp igelkottar 
• Skapa en grodvänlig trädgård 
• Plantera buskar och träd 
• Gynna humlor och andra vildbin
• Gör insatser på vintern

Se även Naturhistoriska riksmuseets utställning Odla staden, som hittas på museets innergård i Stockholm, samt nrm.se/rikaresverige.