Nattfjärilar är effektivare än bin på att pollinera

Nattfjärilen askfliksmätare. Foto: Erik Hansson

Nattfjärilar är underskattade pollinatörer – det visar en ny studie från Storbritannien.

Forskare vid University of Sussex undersökte pollineringen av björnbär i sydöstra England under juli 2021. De upptäckte med hjälp av kameror att även om 83 procent av alla besök av insekter skedde under dagen så var det nattfjärilarna som pollinerade blommorna snabbast och effektivast, trots att de bara stod för 15 procent av besöken. Så trots de få mörka timmarna under sommarnatten så är nattfjärilarnas bidrag till pollineringen av stor vikt.

– Bin är utan tvekan viktiga, men vårt arbete har visat att nattfjärilar pollinerar blommor snabbare än dagflygande insekter. Tyvärr har många nattfjärilar minskat kraftigt i antal i Storbritannien, vilket inte bara påverkar pollineringen utan även födotillgången för många andra arter, från fladdermöss till fåglar. Vårt arbete visar att enkla åtgärder, till exempel att låta björnbär blomma, kan ge viktiga födokällor för nattfjärilar, och vi människor blir då belönade med en skörd av björnbär. Alla vinner! säger Fiona Mathews, professor i biologi vid University of Sussex och medförfattare till studien.

Förutom att studien visade hur effektiva nattfjärilar är på att pollinera upptäckte forskarna också att björnbär är viktiga för nattfjärilar. Tidigare studier har kommit fram till att björnbär producerar som mest nektar under sena kvällar och tidiga morgnar.

– Nattfjärilar är viktiga pollinatörer och de är både väldigt underskattade och understuderade. Majoriteten av pollineringsforskningen tenderar att fokusera på dagflygande insekter och det finns en bristande förståelse för vad som händer på natten. Nu när vi vet att nattfjärilar också är viktiga pollinatörer måste vi vidta åtgärder för att stödja dem genom att uppmuntra björnbär och andra blommande buskar i våra parker, trädgårdar, vägkanter och häckar, säger Max Anderson som jobbade med Fiona Matthews i studien.

Anledningen till att många pollinatörer minskar i antal beror på klimatförändringar och vårt intensiva jordbruk med omfattande användning av bekämpningsmedel. För nattfjärilar och många andra insekter är även nattbelysning ett hot. Under åren 1968-2017 beräknas antalet nattfjärilar ha minskat med 33 procent i Storbritannien och på platser med belysning har antalet halverats.

Forskarna bakom studien rekommenderar trädgårdsägare att plantera växter med vita blommor, buskar, inte klippa gräsmattan så hårt och att släcka nattbelysningen. På så sätt gynnas nattfjärilar – de underskattade pollinatörerna.

Gynna gärna nattfjärilar genom att förse dem med deras värdväxter:

Läs även

Utebelysning kan drabba djur även under vintern
Glöm inte de viktiga värdväxterna

Källor: University of Sussex och Plos One

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *