Krönika: Var nöjd med din trädgårdsäng

Oklippt gräsmatta. Foto: Erik Hansson

I ett samtal om ängar med jourhavande biolog Didrik Vanhoenacker föreslog han för mig att man borde börja använda ordet ”trädgårdsäng” för att avdramatisera kraven på att få till en ”äkta” äng av gräsmattan på din tomt. Det är en väldigt bra idé!

Begreppet äng är lite komplicerat. Det används lite slarvigt ibland om alla möjliga gräsmarker med blommor oavsett om det är en gräsmatta med vitklöver eller en orkidérik äng som skötts i århundraden.

Traditionellt är äng en yta med gräs och örter som skördades som vinterfoder till djuren på gården. I slutet av sommaren slogs växterna av med liar, samlades ihop för att torka på en hässja och blev sedan livsnödvändig mat åt djuren under vintern. När en yta sköts på det här sättet under lång tid och utan att gödslas blir marken mager och då klarar många så kallade ängsväxter av konkurrensen. En äng har ofta en väldigt artrik flora och fauna och det är en miljö som minskat oerhört kraftigt i Sverige. Bara någon ynka procent av ängsmarkerna återstår idag, så att försöka återskapa dem är en av de bättre åtgärderna du kan göra för den biologiska mångfalden.

Det kan dock ta lång tid att sköta en yta på det här sättet innan ängsväxterna klarar att etablera sig och förutsättningarna varierar kraftigt. Har du otur kanske din gräsmatta skulle behöva skötas i tiotals år innan den kan klassas som en äkta äng och det kan ta tid innan den lockar många olika växter.

Men det innebär inte att dina försök att skapa en äng är onödiga. Allt är bättre än en hårdklippt gräsmatta och om du bara låter växter gå i blom i den och börjar sköta den som en äng (slå/klipp i slutet av sommaren och ta bort klippet efter några dagar) så gör du en fin insats för den biologiska mångfalden.

Kanske ska vi helt enkelt börja kalla det för en ”trädgårdsäng”, som Didrik Vanhoenacker föreslog? Vi har all rätt att vara glada för att gräsmattan börjar bestå av färgklickar i form av exempelvis tusensköna, gullviva och klöver. Det är trots allt en kraftig förbättring mot en kortklippt gräsmatta utan blommor. Och därmed är det en insats du ska vara väldigt stolt över.

Vi har inte råd att vara så hårda mot oss själva och varandra i arbetet mot en ökad biologisk mångfald. Det är alldeles för viktigt för det.

2 thoughts on “Krönika: Var nöjd med din trädgårdsäng

    1. Hej Janne! Javisst! Det kan fungera fint. Många ängsväxter kan få lättare att gro efter bränning. Var försiktig bara.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *