De mångsidiga blomflugorna

Det är svårt att få för mycket av blomflugor. Vi utsåg nyligen nyfiken blomfluga till Årets trädgårdskryp 2022, men det finns så många andra spännande arter. Bara i Norden finns det över 400 blomflugsarter och de har alla lite olika sätt att leva, men många av dem kan hittas i din trädgård och gör jobb som du inte vill vara utan.

Ett forskarteam undersökte häromåret världens 105 mest använda grödor och räknade ut att insekternas pollinerande är värt 800 miljarder dollar om året. De kom också fram till att efter bin så var flugor de viktigaste pollinatörerna. 72 procent av de 105 grödorna pollinerades av flugor och av dessa var blomflugor effektivast. Dessutom är blomfugornas larver effektiva bladlusjägare. Forskare i Storbritannien har räknat ut att enbart blomflugor som flyger in i landet söderifrån under våren äter ungefär 6 biljoner ton bladlöss. Det vill säga sex miljarder miljarder ton. Dessutom tillkommer alla blomflugor som inte migrerar.

Det här är en rotlusblomfluga. Det finns flera olika arter i Sverige och den besöker som vuxen exempelvis kirskål, daggkåpor, dill, smultron, hägg, slån och uppenbarligen tusensköna (bild). Larven äter bladlöss som lever på rötter och stjälkar eller i bladveck Foto: Erik Hansson, källa: Artfakta

Det finns med andra ord all anledning att göra din trädgård uppskattad av blomflugor. De gör en stor insats för trädgårdsägare och skulle kunna beskrivas som ”dubbelverkande” eller varför inte ”trädgårdens utklädda hjältar”.

Det finns dock en hel del missförstånd kring blomflugor. Alldeles för ofta kallas de små sorgmyggor som dyker upp i köket för blomflugor, men de är väldigt olika. Många får också för sig att blomflugor kan stickas eftersom de liknar getingar. Det stämmer inte, men blomflugorna drar nytta av likheten och kan slippa bli byten åt djur som uppfattar dem som farliga.

Vissa blomflugor liknar som sagt getingar och det finns även arter som påminner om bålgetingar (bålgetingblomfluga) och humlor (humleblomfluga), men till skillnad från humlor och andra bin saknar blomflugor tungor. Det innebär att de inte kan nå ner i djupa blommor för att komma åt nektar och pollen. De behöver därför ”grunda” blommor för att komma åt maten. Flockblomstriga och korgblommiga växter är att föredra. Bra växter för blomflugor nämns längre ned i artikeln.

Bålgetingblomfluga – liknar som namnet antyder en bålgeting, men i sin larvform livnär den sig också på både getingars och bålgetingars larver. Foto: Erik Hansson

Ett annat sätt att känna igen blomflugor är på deras flygstil. De kan stå helt stilla i luften medan de flaxar med vingarna, ungefär som när vissa rovfåglar ryttlar. Därav det engelska namnet ”hoverfly”. Detta sker bland annat när de letar efter föda bland blommor, men är även en del av hanarnas parningsbeteende.

Skogsblomflugor hittas ofta på lönn, strätta, hundkäx, sommargyllen, hägg, slån, smörblomma, mandelblomma, rönn, maskrosor och löktrav (bilden). Larven äter framför allt av bladlöss som utvecklas på barrträd. Foto: Erik Hansson, källa: Artfakta

En blomflugas livscykel börjar som ägg. Ur ägget kläcks en larv som efter ett tag förpuppas och kläcks som en fullt utvecklad vuxen fluga. Precis när den är nykläckt är vingarna mjuka, men de pumpas snabbt upp och stelnar på några timmar så att blomflugan kan börja flyga.

Även i larvstadiet skiljer sig blomflugornas levnadssätt åt. Många arter lever som sagt i bladluskolonier och äter mängder av bladlöss. Andra lever i bon hos myror, getingar och humlor och äter där deras ägg och larver. Ytterligare andra arter lever av döda växtdelar, i vatten eller i ved, som till exempel i ihåliga och murkna stubbar och träd.

Sländblomfluga. Har konstaterats besöka över 60 olika växter, men larven lever av bladlöss som lever på örter av olika slag, exempelvis kål och vicker. Foto: Erik Hansson, källa: Artfakta

Så gynnar du blomflugor i trädgården
Det viktigaste är att ha en variationsrik trädgård med exempelvis både skugga och sol, öppna ytor, vindskyddade platser, snår/rishögar, gamla träd, fuktiga och torra platser. Se också till att det finns växter som blommar under lång tid för de fullvuxna blomflugorna som behöver pollen och nektar. Eftersom blomflugor som sagt har ganska korta mundelar så är flockblomstriga växter bäst. Dessa har sina blommor så att blomflugorna lätt kommer åt nektaren. Exempelvis dill, spansk körvel, kvanne, hundkäx, morot, maskrosor, prästkrage, hampflockel, tusensköna och olika arter klint. Att anlägga en äng är också en bra insats. Många av de typiska ängsväxterna gynnar väldigt många insektsarter.

Nyfiken blomfluga – årets trädgårdskryp 2022. Läs mer i den här artikeln. Foto: Erik Hansson

Många blomflugslarver äter bladlöss. Det finns många olika arter bladlöss och vissa blomflugor är specialiserade på en viss bladlusart som i sin tur behöver en viss växt. Andra blomflugelarver äter de flesta bladlöss. Återigen är en blandning av många växtarter bra för att gynna mångfalden av blomflugor som kanske kan tänka sig att äta just de bladlöss du har många av.

Larv av brynblomfluga. Foto: Donald Hobern, CC BY 2.0

Vissa blomflugor behöver vatten för att lägga sina ägg. Dessa kan hjälpas genom att göra en blomflugepool (se guide här). Låt också gärna ihåliga och döda träd stå kvar. En del blomflugelarver lever i ved och andra av sav från träd. Många av blomflugorna med dessa levnadssätt är rödlistade (mer eller mindre hotade) så de är lite extra viktiga att hjälpa. Låt därför gamla träd stå. De utgör livsmiljöer åt väldigt många arter.

Sist, men inte minst: Använd inte gifter och bekämpningsmedel i trädgården. Det drabbar många insekter, inklusive blomflugor.

Några vanliga arter blomflugor: kort gräsblomfluga, flyttblomfluga, taggsländfluga, gul solblomfluga, ljungtorvblomfluga, kompostblomfluga, dödskallefluga, pendelblomfluga, fältslamfluga, storslamfluga och mörk slamfluga.

LÄS ÄVEN:
De okända pollinatörerna och hur de trivs i din trädgård
En introduktion till blomflugor
Blomflugor flyttar med inre kompass
Bygg en blomflugepool
• Ny studie: Flugor viktiga pollinatörer
Flugor underskattas för pollinering och biologisk bekämpning

Källor: ”Nationalnyckeln Tvåvingar: blomflugor”, Jonas Sandström på SLU Artdatabanken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *