Test av appar som känner igen växter

Käringtand. Foto: Erik Hansson

En grupp botaniker har testat några av de appar som ger förslag på växter utifrån foton. Resultaten visar att kvaliteten varierar kraftigt.

Läs även: Den säkraste appen för att känna igen vilda växter

Tre botaniker från University of Galway på Irland och University of Leeds beslöt sig för att testa apparna Leaf Snap, PlantNet, Seek, Plant Snap, iNaturalist och Google Lens. 38 olika växter som växer vilt i omgivningen på Irland ingick i testet och det ska påtalas att det alltså inte var exotiska trädgårdsväxter som testades.

Slutsatsen i korthet är att alla apparna har brister när det gäller att känna igen växter. En av anledningarna till det är att även om apparna har så kallad djupinlärning så att de ska bli bättre och bättre, så blir det ett problem när många bilder som inlärningen baseras på är felbestämda. Om till exempel appen matas med bilder på både vårlök och dvärgvårlök, men användarna artbestämmer dem fel, kommer även appen få svårt att skilja arterna åt. Dessutom är många växtbilder som redan ligger på internet felbestämda. Om apparna tränas med felaktiga bilder, blir det svårt att förbättra dem.

Teamet drar slutsatsen att ingen av apparna är tillräckligt bra för att användas som en fältguide för människor som letar efter ätbara växter och de är inte heller tillräckligt bra för att användas för att avgöra vilka växter som ska skyddas och vilka som är invasiva främmande arter. I stället föreslår forskarna att de kan användas av hobbybotaniker som hoppas på att lära sig mer om sin lokala miljö. Så länge de inte litar fullt på resultaten.

Procent rätt svar på första försöket

Som synes i forskarnas resultat var apparna bättre på att identifiera blommor än blad. Det bör också noteras att även om inte apparna alltid fick rätt art så hamnade de oftast åtminstone i rätt familj eller släkte och hade relativt ofta med rätt växtart bland förslagen, även om det inte var den som appen ansåg var mest sannolik.

Del av växtenPlantNetLeaf SnapGoogle LensSeekPlant SnapiNaturalist
Blommor88,2183,5767,8652,1435,713,57
Blad80,3677,145522,8617,146,79

Julie Peacock, en av forskarna bakom studien vid University of Leeds, menar att appar för växtidentifiering har en enorm potential att förbättra växtkännedomen hos allmänheten och att de kan bidra till bevarandeåtgärder och hjälpa miljökonsulter.

– Vi bör dock vara medvetna om att appar för växtidentifiering endast är ett verktyg för att vägleda användaren. Användaren behöver också grundläggande färdigheter i växtidentifiering, samt en vilja att dubbelkontrollera de förslag på växtarter som appen ger. Grundläggande kunskaper i växtidentifiering och en vilja att kontrollera de förslag som apparna ger hjälper individen att använda apparna så effektivt som möjligt. Det är viktigt att vara medveten om att apparna kanske inte är exakta, att vissa är bättre på olika typer av växter och att det foto som skickas in påverkar identifieringens noggrannhet när man använder dessa verktyg.

Förutom ovan nämnda appar finns även norska Artsorakel som försöker identifiera allt – från växter till småkryp och fåglar.

Läs även

• Rikare trädgårds guider till vilda växter

Källor: Plos One och University of Galway

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *