Växtfavoriten: Backtimjan

Backtimjan. Foto: Erik Hansson

Backtimjan bildar där den trivs täta mattor längs med marken. Under den varmare delen av sommaren går den i blom med lilarosa små blommor. Förutom att vara en småväxt skönhet är den också viktig för flera hotade arter.

Backtimjan är inget för din näringsrika rabatt med hård konkurrens från andra växter. Den vill ha det torrt, soligt och ogödslat. Gärna med sandig eller grusig jord och på din trädgårds soligaste plats. Här kan den trivas fint och sprida sig långsamt längs marken. Den tål att trampas på och sticker du näsan intill de små gröna bladen känner du den typiska timjandoften. Om du har en stengång passar den perfekt att ha mellan stenarna. Lämna gärna lite mellanrum mellan plantorna så kan även sandlevande bin få plats att bygga sina bon i sanden. Läs mer i vår artikel om sandlevande bin.

Det är som vanligt bäst att hämta frön från naturen i närheten och så dem själv i naturen. Då hjälper du till att bevara den genetiska mångfalden hos den vilda backtimjan. Men den är inte alltid så enkel att lyckas med frön från backtimjan och eftersom den är rödlistad som ”nära hotad”, bör enbart små mängder frön plockas och enbart i områden där det är tillåtet.

Backtimjan bildar en tät matta på marken. Foto: Erik Hansson

Kan förväxlas

Backtimjan kan förväxlas med en rad olika arter, både i naturen och i trädgårdsbutiken. Men det som skiljer den från många andra vilda växter är att den bildar mattor, håller sig på marken (lågväxt) och saknar behåring på de små bladen. Dessa kännetecken sorterar bort åtminstone stortimjan, kryddtimjan, gråtimjan och sandnarv, vilka SLU Artdatabanken nämner som möjliga förväxlingsarter. I butik ska du hålla utkik efter det vetenskapliga namnet Thymus serpyllum. Det finns många andra sorter som förvisso också är fina och lockar pollinatörer, men som inte har lika många inhemska arter knutna till sig. Undvik gärna kryddtimjan (Thymus vulgaris) då den klassas som en främmande art, om än med låg risk för invasivitet.

Svartfläckig blåvinge. Foto: Erik Hansson

Det är också en av anledningarna till att backtimjan är en viktig art för trädgården – ungefär 20 rödlistade fjärils- och skalbaggsarter, samt två kärlväxter (timjansnyltrot och ljungsnärja) är beroende av backtimjan. Bland fjärilarna kan nämnas svartfläckig blåvinge, väpplingblåvinge och blodrött ljusmott.

LÄS ÄVEN:
Alla delar i vår serier Växtfavoriten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *