Rapportera blomning till forskare

Den 5-6 juni pågår ”Försommarkollen” – ett medborgarforskningsprojekt som går ut på att se om försommarens växter blommar i ditt område. Flera av växterna som forskarna vill att du ska spana efter är väldigt lämpliga i en trädgård.

LÄS MER OM ATT SAMLA FRÖ FRÅN VILDA VÄXTER

Kampanjen har samma upplägg som Vårkollen. Det gäller att leta efter de aktuella växterna och rapportera in på Försommarkollen hur långt de kommit i blomningen. Målet är att få koll på hur klimatförändringarna påverkar vår flora. Det finns nämligen data från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så att uppgifterna från årets och kommande års inrapporteringar kan jämföras med historiska data.

De växtarter som du ska leta efter är liten blåklocka, liljekonvalj, prästkrage, hägg, rönn och syrén.

– I Försommarkollen spanar vi in skolavslutningstidens mest välbekanta blommor och med medborgarforskarnas hjälp kan vi göra vetenskap av fenomen som nästan alla är bekanta med, t.ex. “mellan hägg och syrén” och sångtiteln ”Under rönn och syrén”, som klingar på många skolavslutningar varje år. Dessutom har vi med Sveriges nationalblomma, liten blåklocka, som blommar sent och kan ge en bra indikation om klimatförändringen gjort att den numera blommar redan på nationaldagen, åtminstone i delar av landet, säger Mora Aronsson, ordförande i Svenska Botaniska Föreningen.

De flesta utvalda försommarblommande växterna är också lämpliga i många trädgårdar eftersom de är inhemska och därmed nyttjas av många andra arter, ger nektar och dessutom är väldigt fina. Kanske kan du lite senare i år ta frön från växterna och försöka odla dem i din trädgård? Se bara till att du följer lagar och regler för att samla fröer och växter från naturen i sådana fall. Observera att SLU Artdatabasen bedömer att syren har ”mycket hög risk för invasivitet”, så välj helst något annan växtart för din trädgård.

Uppgifterna om växterna här under är hämtade från en databas över svenska vilda växter som forskare tagit fram.

Hägg. Foto: Ascilto, CC BY-SA 4.0

Hägg
Träd som många arter nyttjar eller är beroende av. Blommorna sitter som i kolvar, doftar kraftigt och innehåller relativt mycket nektar. Gillar inte kalkrik mark.

Liljekonvalj. Foto: H. Zell, CC BY-SA 3.0

Liljekonvalj
Hög nektarproduktion. Trivs i skugga och kan där fungera som marktäckare. Tänk på att bären är giftiga.

Liten blåklocka. Foto: Mats Wilhelm

Liten blåklocka
Sveriges nationalväxt har relativt höga värden för nektar, men många andra arter är knutna till just liten blåklocka. Klarar torka.

Prästkrage. Foto: Colin Marquardt, Public Domain

Prästkrage
Mycket nektar och höga värden för biologisk mångfald. Förtjänar en plats i de flesta trädgårdar oavsett om det är för prydnad eller för den som vill gynna artrikedomen.

Rönnens blommor och blad. Foto: Andrew Butko, CC BY-SA 3.0,

Rönn
Snabbväxande träd som har många arter knutna till sig, relativt hög nektarproduktion och bär som uppskattas av fåglar. De nyttiga bären kan användas i matlagning.

Syren. Foro: Dorian Bianco, Public Domain

Syren
Buske/kort träd med mycket hög nektraproduktion och gynnar många arter. Frön som uppskattas av fåglar. Tålig, spridningsbenägen och beräknas ha stor risk för invasivitet. Blommorna kan används i saft på samma sätt som fläderblommor.

Mer information
Försommarkollens hemsida: www.försommarkollen.se
Ladda hem broschyr om Försommarkollen

Källa: Svensk botanik och SLU

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *