Kan robotgräsklippare förbättra sitt rykte?

Robotgräsklippare. Foto: Husqvarna AB

Robotgräsklippare är inte precis kända för sina insatser för biologisk mångfald. Snarare tvärtom. Men nu försöker ett svenskt företag ändra på detta och har fått stort gehör från sina kunder.

Det är företaget Husqvarna som lanserat ett ”Rewilding mode” för sina robotgräsklippare. Funktionen lämnar automatiskt minst 10 procent av gräsmattan oklippt för att ge plats åt växter som kan gå i blom och gynna bin, fjärilar och andra pollinerande insekter.

– Med Rewilding Mode vill vi ändra uppfattningen om hur en perfekt gräsmatta bör ser ut. Att avsätta 10 procent av trädgården till förvildning är en bra början för att frigöra utrymme för bin och andra insekter. Större delen av gräsmattan kan fortfarande hållas kortklippt och anpassad för lek och umgänge. Även en liten insats som att avsätta 10 procent kan göra stor skillnad för att gynna den biologiska mångfalden, säger Jonas Willaredt, hållbarhetsansvarig på Husqvarna.

Automatiskt avgränsning som kan flyttas

Systemet använder sig av satelliter för att mäta upp storleken på trädgården. Därefter räknar det ut en yta som motsvarar 10 procent. Användaren kan själv placera ut ytan där det passar bäst. Det går även att ändra storlek på ytan. Systemet förser också Husqvarna med statistik och enligt företaget har Rewilding zone nu använts på 3,44 procent av alla ytor som har en robotgräsklippare med rätt funktion (nästan 250 000 hushåll). Sammanlagt har trädgårdsägarna avsatt över 1 miljon kvadratmeter sedan systemet lanserades och ytan ökar hela tiden. På fyra dagar i slutet av april ökade summan med över 50 000 kvadratmeter enligt Karolina Zenk, marketing manager Sweden.

Hon berättar också att hon hoppas att det kan ske en attitydförändring för robotgräsklippare. Från en apparat som snarare är känd för att försämra den biologiska mångfalden och skada igelkottar – till något som åtminstone öppnar ögonen på användarna.
– Här ser vi att det är vårt ansvar att hjälpa till att skapa ett nytt ideal kring hur en perfekt gräsmatta ser ut, så den även innefattar vildare delar som gynnar biologisk mångfald. Just därför lanserade vi Rewilding Mode, för att lyfta frågan och göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att skapa sin zon. Vad igelkottar beträffar så har våra robotgräsklippare en inställning som gör att klipparen parkerar mellan solnedgång och soluppgång, då igelkottarna är som mest aktiva. Vi jobbar just nu på ny teknik som ska göra klipparna ännu säkrare för igelkottar. Frågan är mycket viktig för oss.

Karolina Zenk, marketing manager Sweden. Foto: Husqvarna AB

Är den här kampanjen ett sätt att försöka upprätta robotgräsklippares dåliga rykte eller varför genomför ni den?
– De flesta villaägare vill ha en klippt gräsmatta för att kunna använda den för lek, aktiviteter och umgänge – oavsett om man klipper med en vanlig gräsklippare eller en robotgräsklippare. Men vi anser att vi har ett ansvar i frågan biologisk mångfald och behöver titta på produktnära lösningar som hjälper våra kunder att använda våra produkter på bästa möjliga sätt. Vi har som bolag länge jobbat aktivt med hållbarhetsfrågor, som övergången från bensinprodukter till batteridrivna produkter, där robotgräsklippare är ett tyst och batteridrivet alternativ. Biologisk mångfald är ett lite nyare område som vi nu lär oss om och ser hur vi kan jobba aktivt med framåt. Så man kan se Rewilding Mode som ett första steg på en längre resa.

Vad har systemet mötts av för reaktioner från era kunder?
– Vi har bara fått positiva reaktioner från våra kunder. Att skapa en Rewilding Zon är ju ett val, och man kan som kund välja hur stor den är även om vi uppmuntrar till att avsätta 10%. Vi vill förenkla och uppmuntra, men skulle aldrig tvinga våra kunder till något för vi vet att kunden själv vill bestämma.

Medvetenheten ökar

Husqvarna har också gjort en undersökning där 59 procent av de tillfrågade trädgårdsägarna är nyfikna på att lära sig mer om hur man kan öka den biologiska mångfalden i sin trädgård. Samtidigt svarade 52 procent att de inte tar hänsyn till den biologiska mångfalden när de klipper sin gräsmatta.

Vad tycker du att statistiken från Rewilding mode avslöjar?
– Statistiken visar att medvetenheten om biologisk mångfald ännu inte är så stor, men vi har samtidigt sett att ytorna ökar hela tiden så medvetenheten växer absolut. Detta är ett långsiktigt initiativ som måste få ta tid, men varje kvadratmeter som förvildas är en kvadratmeter som hade kortklippt gräs innan, så varje plätt gör skillnad.

Vad hoppas ni att kampanjen ska få för effekt?
– Detta är mer än en kampanj, det är ett långsiktigt initiativ för att skapa ett nytt ideal för hur en perfekt gräsmatta ska se ut. I framtiden hoppas vi att det är naturligt att alla trädgårdar har en vildare del för pollinatörer.

Tips till dig som vill gynna biologisk mångfald med din gräsmatta

  • Låt bli att klipp områden som har mycket blad som inte är gräs – låt dessa växter gå i blom.
  • Om du har en torrare och magrare del av din tomt/gräsmatta ökar chansen att det finns ängsväxter i detta område – låt dessa växter gå i blom.
  • I slutet av sommaren/början på hösten eller när det slutat blomma – klipp området du lät gå i blom och kratta bort växtresterna. Då magrar du ur platsen och ökar chansen för att ängsväxter ska klara sig.
  • Ju större ytor du sparar desto bättre. Kanske kan du i delar av gräsmattan bara klippa gångar istället för att spara små öar?

LÄS ÄVEN

• Ny studie: Hårt klippta gräsmattor gynnar ”skadeinsekter”

Så farliga är robotgräsklippare för igelkottar

Trädgårdsspanarna: Fler arter i oklippt gräs

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *