Trädgårdsspanarna: Fler arter i oklippt gräs

Under 2020 har 72 ”trädgårdsspanare” genomfört en undersökning i sina trädgårdar. De har låtit en del av sin gräsmatta vara oklippt och kunde under sommarhalvåret bland annat konstatera att denna vildare del av gräsmattan lockade fler insektsarter.

Trädgårdsspanarna fick uppgiften av riksförbundet Svensk trädgårds tidning Hemträdgården att jämföra två lika stora och likvärdiga ytor – en del av gräsmattan som klipps hårt och en som tillåts växa upp. Därefter var uppdraget att sätta sig ned, i sol och mitt på dagen, vid ytorna och i minst 15 minuter anteckna vilka flygande insekter som besökte de olika ytorna, samt vilka växtarter som blommade i dem.

Resultat: ökad biologisk mångfald
16 av de 72 spanarna hittade över tio blommande arter (gräs exkluderade) i den oklippta delen och de flesta hade 6-10 olika blommor. Det kan jämföras med den klippta ytan där bara fem spanare hittat över tio arter och de flesta bara hittat 1-5 blommande arter. De vanligaste arterna, på båda ytorna var tusensköna, maskrosor, vit- och rödklöver, präskrage och röllika.

När det gällde flygande insekter såg de flesta 6-10 arter i den oklippta ytan och 1-5 arter i den klippta. Ungefär 70 procent såg ”många fler” eller ”något fler” insekter i den oklippta ytan. En tydlig skillnad var att det var betydligt färre fjärilar och skalbaggar i den snaggade gräsmattan.

Spanarna fick mersmak
Nästan 80 procent av spanarna kommer även fortsättningsvis låta delar av gräsmattan vara oklippt för att fortsätta följa utvecklingen. Intresset är stort.

– Så fantastiskt roligt och intressant att ta sig tid att sitta ner och titta vad som händer i marknivå, var en kommentar från spanarna.

Alla spanare fick dessutom blomsterängsfrön och hälften av dem sådde dem redan på våren 2020. Resultaten varierade, men drygt 60 procent av alla spanare vill utöka sina blomsterängspartier i trädgården.

Trädgårdsspanarna 2020 arrangerades av Hemträdgården, i samarbete med Rikare Trädgård och nätverket Pollinera Sverige.

Källa: Hemträdgården

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *