Emma Wahlbergs insatser för en rikare trädgård

I somras utsågs Emma Wahlbergs och Lovisa Skagermans tomt till Årets rikare trädgård. Det har dock inte inneburit att de lagt trädgårdshandskarna på hyllan. De har fortsatt sitt arbete med att göra sina 1 000 kvadratmeter inbjudande för djur och växter.

Paret fick utmärkelsen för att de på bara fem års tid lyckats skapa en synnerligen rik och genomtänkt trädgård där det tidigare bara fanns en hårdklippt gräsmatta och några få träd. Tomten rymmer bland annat två ängar som sköts på olika sätt, flera dammar i olika storlekar, flera rabatter med mängder av växter som pollinatörer uppskattar och en hel del död ved.

Lovisa Skagerman och Emma Wahlberg. Foto: John Hallmén

Vad var årets trädgårdsupplevelse 2020?
– Mängden häckande fåglar, säger Emma Wahlberg. Tillskottet av fågelholkar, rishögar och skyddade hörn i trädgården har gjort att det har varit fåglar här hela året. Inte bara under vintern och vårens matning. Kaja, ringduva, skata, gråspark, pilfink, tornseglare, rödhake, blåmes och talgoxe. Alla har häckat i eller runt trädgården.

Vad har du mer gjort för insatser för att berika den biologiska mångfalden i din trädgård i år?
– I år har jag arbetat mycket med att skapa fler mikroklimat, så avgränsade miljöer av olika typer av slag, i trädgården. Jag har blandat annat börjat på en våtmark, planterat fler buskar och större perenner och lagt ut lite fler rishögar. Det gör trädgården mer varierad, med olika platser som kan vara fuktiga, torra, skuggiga och soliga i olika kombinationer.

Till höger syns trädgårdens största damm. Foto: John Hallmén

Har du märkt av några effekter av det redan?
– Den lilla våtmarken blev genast mycket populär hos ett par ringduvor, som uppskattar det grunda vattnet för bad. De verkar ha det svårt att ta sig ner och upp ur större dammar. Jag har märkt att det är andra arter av småkryp där än i dammarna.

Nu på hösten ägnar sig Emma och Lovisa åt att lämna en hel del högt gräs och annan växtlighet, rishögar och lövhögar för att skapa gömställen och övervintringsplatser åt djur. De täcker också över odlingsbäddar med växtmaterial och grov kompost för att skapa en god miljö för maskar, insekter, spindeldjur och mikroliv.

– På våren har de hjälp till att luckra upp jorden och skapa en bättre jordstruktur. Jag har också vänt trädgårdskomposten för sista gången för året. Nu får den ligga i fred fram till nästa sommar. Även här kan djur gömma sig och övervintra.

Har du några planer inför 2021?
– Jag planerar att fortsätta med våtmarken, den ska bli större och få lite olika nivåer och olika substrat – material i botten, till exempel jord, sand, löv. Mer av gräsmattan ska också bort och ge plats antingen för fler ettåriga grönsaker eller perenna växter, eller bark och flis.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *