Bok: ”Trädgårdsmyller”

Våren 2020 släpptes det flera böcker om biologisk mångfald i trädgården. Det finns en bra bok från 2017 som de får finna sig i att jämföras med – Christina Winters ”Trädgårdsmyller”.

Ibland blir det tydligt när en författare och ett förlag bestämt sig för att göra Boken med stort b om ett ämne. När det inte hålls igen och de inblandade har så bra koll att de kan ta upp varenda aspekt som känns rimligt att få med. ”Skogsträdgården” är en sådan bok. ”Nordens fjärilar” och ”Nordens trollsländor” också. ”Trädgårdsmyller – insekter som hjälper dig att odla” är också åtminstone väldigt nära att vara en sådan bok.

Det som utmärker boken är att i stort sett inget lämnas orört. De nästan 200 sidorna går igenom det mesta man kan tänkas vilja veta. Om hur man anlägger en äng, vilka växter som gynnar hotade bin, vilka kryp som håller bladlössen på en rimlig nivå, invasiva arter, en genomgång av binas livscykel, hur du kan odla ätbart som samtidigt gynnar småkryp, vilka bostäder du kan skapa åt dem, samt mängder av andra tips om stort och smått.

Innehållsförteckningen till ”Trädgårdsmyller”.

En del saker nämns kortfattat i bildtexter eller i korta stycken, men många aspekter får rejält med plats, inte minst information om parasitsteklar, bladlöss, nyckelpigor, tvestjärtar, spindlar, skinnbaggar, rovflugor och mycket annat som kan hittas i en myllrande trädgård.

Omfånget är imponerande.

Känslan av en uttömmande och omfattande bok förstärks av att det finns bilder på i stort sett allt som nämns. Från miljöbilder som ger en överblick till specifika detaljer och artporträtt så att du kan känna igen en del av gästerna i din trädgård. Christina Winter har själv tagit en stor del av bilderna, förstärkta med ett gäng av Anders Lindström.

Det är talande för boken att när det är en bild på en fältrovskinnbagge, då skrivs den specifika arten ut, inte bara att det är en skinnbagge. Det är den detaljnivån som ”Trädgårdsmyller” rymmer.

Även om jag personligen tycker att ”Trädgårdsmyller” är bäst i genren så är den möjligen inte förstavalet för alla. Somliga kanske föredrar en något lättsammare guide till en rikare trädgård som är något lättare att ta till sig och som inte går in så mycket på detaljer. För dig finns exempelvis ”Odla för insekter”, ”Trädgårdsdjur” eller ”Naturligtvis”. Vill du gå på djupet i det här viktiga ämnet är dock ”Trädgårdsmyller” än så länge svår att överträffa.

Boken kan köpas via Christinawinter.se och på följande köpställen (länk).

Artikeln har tidigare publicerats på Natursidan.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *