Guide

Bok: ”Trädgårdsmyller”

Posted on

Våren 2020 släpptes det flera böcker om biologisk mångfald i trädgården. Det finns en bra bok från 2017 som de får finna sig i att jämföras med – Christina Winters ”Trädgårdsmyller”. Ibland blir det tydligt när en författare och ett förlag bestämt sig för att göra Boken med stort b om ett ämne. När det inte […]