Boktips: ”Trädgårdsdjur”

Biologisk mångfald i trädgården är hett just nu. Flera böcker på temat släpps i år. Först ut är ”Trädgårdsdjur”, som fokuserar på just det titeln antyder – djuren som kan lockas till din trädgård.

Det är kanske lätt att tro att det skulle räcka med en bok om biologisk mångfald i trädgården på marknaden, men det blir tydligt när man läst några böcker i ämnet att det behövs flera. Det finns så mycket att lära sig och i takt med att ämnet blir populärare ökar också kunskapen. Dels i form av forskning, men också när odlare själva märker vad som fungerar.

Författarna bakom ”Trädgårdsdjur”, Marie Dacke och Låtta Skogh, har i sin bok riktat in sig på att ta upp en stor mängd olika djur som kan tänkas dyka upp i trädgården, hur de kan lockas dit, hur de lever och vilka tjänster de kan bidra med bara genom att leva sina liv i din trädgård. De flesta djurgrupper presenteras ganska kortfattat, men det som tas upp är välavvägt, genomtänkt och effektivt. Utan onödiga ord ges inte bara tips på vad som kan göras i trädgården och hur djuren lever utan också ofta svar på frågan varför något behövs.

Texterna genomsyras av ett uppenbart stort intresse och engagemang och en uppskattning för djurens roll i ekosystemen snarare än att peka finger på arter som inte anses ”bidra” eller som inte ”tillför” något till den allsmäktiga människans trädgård.

”Trädgårdsdjur” ger en bra snabbkurs till allt du kan tänkas hitta i din trädgård – från lockespindlar och nyckelpigor till grodor och igelkottar. Förutom förklaringar om djurgruppernas sätt att leva finns även enstaka renodlade bildsidor med till exempel fyra arter getingar, sex flugor, nio blomflugor eller åtta humlor är uppskattade nedslag på artnivå som ger en känsla av trädgårdens förbisedda mångfald. Jag hade gärna sett fler sådana genomgångar med mer djuplodande beskrivningar av varje art.

Kapitlet om vildbin förtjänar ett särskilt omnämnande. Där finns en hel del intressant information, gott om bilder på olika arter och bra tips. Även fågelkapitlet är utförligt.

Eftersom det är fokus på djuren så hamnar växterna i bakgrunden. En del tips på vilka växter som krypen och fåglarna uppskattar finns med, men det är väldigt kortfattat. För mer information om växter som gynnar den biologiska mångfalden eller som själva kan behöva gynnas behöver du skaffa minst en till trädgårdsbok med inriktning mot biologisk mångfald, exempelvis ”Trädgårdsmyller” av Christina Winter.

Alla uppskattar inte små kryp i trädgården, men Marie Dacke och Låtta Skogh gör ett bra jobb med att entusiasmera och sprida förståelse. De har också hittat en bra balans mellan en inbjudande ton och att basera texterna på forskning. En balansgång som inte alltid är så enkel.

Artikeln har tidigare publicerats på Natursidan.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *