Även ”snytbaggar” är viktiga pollinatörer

Vivel. Foto: Erik Hansson

Ny studie visar att de små gulliga skalbaggarna med de långa ”snytena” som heter vivlar, men kallas ”snytbaggar”, är underskattade pollinatörer.

Vivlar ses ibland bara som skadedjur eftersom de kan vara växtätare, men en ny studie visar att de även står för en hel del pollinering. Forskarna vid Chicago Field Museum har gått igenom 600 arter av vivlar – en sorts skalbaggar som ibland kallas snytbaggar på grund av sina långa ”snyten” som slutar i insektens mundelar. Många av dem lever enbart av en specifik växtart.

Bruno de Medeiros, en av medförfattarna till studien:
– Även människor som arbetar med pollinering brukar sällan betrakta vivlar som en av de viktigaste pollinatörerna, och människor som arbetar med vivlar brukar inte betrakta pollinering som något relevant för gruppen. Det finns massor av viktiga saker som människor missar på grund av förutfattade meningar.

En förutfattad mening om vivlar är att de enbart är skadedjur. Vissa arter kan ibland hittas i skafferiet där de äter exempelvis pasta och ris, men normalt sett äter de, både som vuxna och larver, av växter. En del arter har historiskt sett utgjort ett problem för storskaliga odlingar, exempelvis i bomullsindustrin. Men nu har forskare upptäckt att en del vivlar som är beroende av en specifik växt också är en viktig och pålitlig pollinatör av växten. De lägger sina ägg på den och äter både av dess blad, nektar och pollen. Det gynnar också växten.

– Den här typen av pollineringsinteraktion anses i allmänhet vara sällsynt eller ovanlig. I den här studien visar vi att det finns hundratals vivelarter och växter för vilka detta redan har dokumenterats, och många, många fler som ännu inte har upptäckts, säger Bruno de Medeiros.

Det gäller exempelvis oljepalmen, som används för att göra palmolja. Bruno de Medeiros berättar att palmoljeindustrin inte kom igång förrän någon förstod hur viktiga vivlarna var för pollineringen. Att det dröjde så länge anser han beror på att det finns en förutfattad mening om att inte vivlar är pollinatörer.

– Vi lyfter fram en grupp insekter som många människor vill döda, och vi visar att de faktiskt kan vara ganska viktiga för att upprätthålla ekosystem och produkter som vi bryr oss om. Vi hoppas att vi genom att sammanfatta vad vi vet och ge några tips om vad vi bör vara uppmärksamma på kan hjälpa andra forskare och allmänheten att bättre uppskatta vivlarnas roll som pollinatörer, särskilt i tropikerna.

Läs även

Konstgödsel ger färre besök av bin
Växterna som är populärast hos bin
De okända pollinatörerna och hur de trivs i din trädgård
Ny studie om pollinatörers betydelse för växters fröproduktion

Källor: Field Museum, Peer Community in Ecology

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *