Ny studie: Trädgårdar viktiga för fjärilar

Ängssmygare på klöver. Foto: Erik Hansson

Trädgårdsägare kan göra viktiga insatser för fjärilar enligt en ny studie från Storbritannien.

Studien har med hjälp av nästan 8 000 trädgårdsägare, som deltar i Garden Birdwatch, tittat på hur fjärilspopulationer förändrats i trädgårdar och i landet i övrigt mellan 2007 och 2020. Forskare vid British Trust for Ornithology (BTO) kunde då se att hälften av de 22 arterna som inventerats har ökat markant, betydligt mer än i andra livsmiljöer utanför trädgårdarna.

Fjärilen ängssmygare ökade till exempel med över 200 procent under de 14 säsongerna medan tosteblåvinge, luktgräsfjäril, citronfjäril och aurorafjäril fördubblades i antal.

Detta innebär inte att det går bra för Storbritanniens fjärilar. Tvärtom blev resultatet under fjolårets fjärilsräkning rekorddåligt, men för vissa arter ser det ljusare ut och trädgårdar verkar hjälpa dem på traven.

– Våra resultat motsäger de långsiktiga nedgångar som dokumenterats för många insekter globalt, inklusive fjärilar i Storbritannien. De överensstämmer dock med andra rapporterade ökningar för generaliserade arter under de senaste åren, som är mer anpassningsbara till mänskligt dominerade miljöer och som tros dra nytta av de positiva aspekterna av klimatuppvärmningen, skriver forskarna i sin slutsats.

En annan faktor som påtalas är att personerna som deltog i undersökningen, troligen har trädgårdar som är mer anpassade för att gynna djurliv än trädgårdar i allmänhet.

Fjärilar klarar sig bättre i trädgårdar

Forskarna menar att resultaten stämmer överens med tidigare studier från UK Butterfly Monitoring Scheme (UKBMS), som visat att förekomsten av fjärilar i trädgårdar över lag återspeglar förändringar som sker på nationell nivå. Men fjärilar verkar klara sig bättre i trädgårdar jämfört med i landskapet i stort. Slutsatsen är därför både att fjärilsinventeringar i trädgårdar kan ge viktig information om hur det går för fjärilar i stort och att trädgårdar kan spela en betydande roll för att upprätthålla fjärilspopulationer.

– Det är oerhört uppmuntrande att se att trädgårdar bidrar till populationstillväxten hos några av Storbritanniens mest spridda fjärilsarter. Vi upptäcker allt oftare att trädgårdar är avgörande för att bevara den biologiska mångfalden, och dessa nya rön stöder verkligen detta. Fortlöpande övervakning, med hjälp av medborgarforskare, kommer att hjälpa oss att bättre förstå hur vi kan maximera de positiva miljöeffekterna av det vi gör i våra trädgårdar, säger Kate Plummer, huvudförfattare till artikeln.

Vad kan man göra för att hjälpa fjärilar?

För att gynna fjärilar behöver du se till att du har deras värdväxter åt larverna, men även nektarrika blommor åt de vuxna fjärilarna. Dessutom behövs även lämpliga övervintringsplatser. Listor på värdväxter och förslag på nektarrika växter finns här nedan och när det gäller övervintringsplatser så hittar fjärilarna oftast dessa i skrymslen och vrår i träd, buskage, vedhögar och annat.

Bild: Erik Hansson

Läs även

Glöm inte de viktiga värdväxterna
Så ser du skillnad på de vanliga vitfjärilarna
Så gynnar du dagfjärilar i din trädgård
Årets trädgårdskryp 2023: Nässelfjäril

Källa: Butterfly conservation och Insect Conservation and Diversity

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *