Guide

Hur kan trenden med gråare trädgårdar vändas?

Posted on

Privata trädgårdar kan vara en både viktig och stor del av en stads grönområden. Men Sveriges trädgårdar har blivit allt mindre gröna de senaste 50 åren och trenden verkar hålla i sig. En ny examensuppsats om en stadsdel i Malmö försöker ta reda på hur trenden kan vändas. Sedan 1970-talets norm med garageuppfarter på tomten […]