Vildbin har svårt att hantera värme som under sommaren 2023

En ny studie visar att vildbin inte orkar leta mat när det uppstår värmeböljor som de i södra Europa och sydvästra USA sommaren 2023.

Forskarna undersökte hur extrema temperaturer påverkade vildbina Osmia cornifrons och Osmia lignaria, som lever i USA och är nära släkt med flera murarbin som finns i Sverige. De undersökte både individer som var angripna av vanliga parasiter och bin som var friska. De fann att bina drog sig för att ge sig ut att leta efter föda när det var så varmt som det varit i sydvästra USA och södra Europa sommaren 2023. De vildbin som var påverkade av den vanliga biparasiten Crithidia mellificae var ännu känsligare för värme. Ett friskt bi klarade av en värmebölja på 43 grader, men när de var infekterade klarade de bara 37 grader. 

Mitzy Porras, forskare vid Penn State University och huvudförfattare till studien, säger att värmeböljor och tidigare infektioner innebär en allvarlig kombination för bipopulationer. Detta eftersom många biarter bara är aktiva en kort tid under året. En värmebölja som varar i några dagar eller en vecka kan innebära att bina går miste om en fjärdedel av den tid de normalt sett letar efter föda. Det kan leda till att de får svårare att föröka sig och pollinera växter. 

Sommarens värmebölja i södra Europaskulle på flera håll stoppa infekterade bin från att söka föda i dagar. I Texas i USA var det över 43 grader varmt minst 16 dagar i rad, vilket inte ens friska bin klarar av.

– Vi måste tänka på den stora helheten. Klimatförändringarna påverkar inte bara arter, det påverkar relationerna mellan arter och kan ha stor påverkan på människors hälsa och planeten i stort.

Källor: Frontiers in Ecology and Evolution och Pennsylvania State University


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *