Två invasiva arter som inte längre får säljas i Sverige

De invasiva arterna gudaträd och japansk humle får från och med den 15 augusti inte längre säljas av växthandeln, det meddelar Naturvårdsverket.

LÄS ÄVEN: • Trädgårdsväxterna som hotar mångfalden

Arterna listades för ett totalt förbud redan den 15 augusti 2019 och nu, ett år senare, införs det. Anledningen till att försäljningen av japansk humle och gudaträd förbjuds är för att de bedöms kunna etablera sig och bli invasiva i Sverige.

– Trädgårdsnäringen är viktiga i arbetet med att stoppa spridning av invasiva arter. Förutom att hålla sig uppdaterade om vilka växter som är EU-listade och invasiva, så är det bra om handeln hjälper till att informera om invasiva främmande arter och vilka växter kunderna kan köpa i stället, säger Ulf Larsson, handläggare på Naturvårdsverkets artenhet.

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. De kan få stora negativa effekter på natur och trädgård, jord- och skogsbruk och människors hälsa, skriver Naturvårdsverket. Sedan den 1 januari 2015 finns det en EU-förordning med de mest problematiska invasiva arterna. Dessa får inte släppas ut i naturen, säljas, bytas, odlas, födas upp eller transporteras. Se listan här.

Gudaträd härstammar ursprungligen från Kina. Den finns framför allt i trädgårdar och parker, men har börjat etablera sig vilt i Skåne. Foto: Josepgesti – Own work, CC BY-SA 4.0
Japansk humle kommer från Japan och Kina, men hittas även i trädgårdar och parker och börjar även sprida sig i svensk natur. Vanlig humle Humulus lupulus är fortfarande tillåten att odla och sälja. Foto: Yoshikazu Takahira – Eget arbete, CC BY-SA 3.0

Källa: Naturvårdsverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *