Succé för parker som slutade klippa gräset

Hagley Park i Christchurch på Nya Zeeland har gjort ett liknande projekt som de nu gjort i Hamilton. Foto: Phillip Capper, CC BY 2.0

I Hamilton på Nya Zeeland beslöt kommunen för att sluta klippa gräsmattor i delar av stadens parker. Det blev en stor framgång både för den biologiska mångfalden och klimatet.

Sammanlagt var det enbart ungefär en procent av stadens gräsmattor som inte längre klipptes under sommarmånaderna. Men i de 13 parkerna som fick ändrad skötsel blev förändringen tydlig. Kommunen kunde se en kraftig ökning av vegetationen, minskade utsläpp av växthusgaser från gräsklippningen, ökad biologisk mångfald och dessutom en ökad aktivitet i parkerna med fler som gick längs de gångar som klipptes i ängarna.

Flera av parkerna såg en ökning av antalet besökare med flera hundra procent och dessutom att flera av befolkningens farhågor med projektet inte inträffade. Det blev inte skräpigare och det blev ingen ökad brandrisk under den period som försöker pågick.

Det är i dagsläget inte bestämt om Hamilton kommer fortsätta med projektet. Det ska beslutas i juni.

Läs mer

Så anlägger du en äng​

Kommunens gräsmarker innehöll oväntat höga naturvärden

Krönika: Var nöjd med din trädgårdsäng

Ny studie: Hårt klippta gräsmattor gynnar ”skadeinsekter”

Källor: RNZ och Waikato Times

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *