Magnus Billqvists insatser för en rikare trädgård 2020

En lång rad insatser för att skapa en biologisk mångfald i trädgården har lett till att Magnus Billqvist i Skåne fått se betydligt fler arter på sin tomt 2020.

”Gräsmattan” hålls inte kortklippt. Foto: Magnus Billqvist

Magnus Billqvist är verksamhetskoordinator på Naturskyddsföreningen i Skåne, ordförande i Trollsländeföreningen och en av personerna bakom den fina webbplatsen Hjälp bina.

Magnus Billqvist har bland annat skrivit boken Nordens trollsländor. Foto: Erik Hansson

Vad har du gjort för insatser för att berika den biologiska mångfalden i din trädgård i år?
– Jag har satt upp fler holkar och anlagt igelkottsbo. Sått och planterat massor, både småpartier med äng, perenner för pollinatörer, pluggplantor i ”gräsmattan” och delat och spritt befintliga perenner. Fagat och slagit ängspartier och ”gräsmattan”. Avskalat så det bildats ”branter” för solitärbin.

Hotell för fladdermöss och fågeln trädkrypare. Foto: Magnus Billqvist

Har du märkt av några effekter av det redan?
– Jag har sett flera nya bin, fler igelkottar och har haft fler besök av och allt fler insekter generellt, samt häckningar av fler fåglar och fågelarter.

Kattuggleunge i holk. Foto: Magnus Billqvist

Vad gör du i trädgården nu under hösten som gynnar djurlivet?
– Skapar en stor rishög. Sätter ännu fler lökar, som krokus och vintergäck. Röjer nya ytor för att kunna göra ännu mer framöver.

Snokhotell med kaningödsel. Foto: Magnus Billqvist

Har du några planer inför 2021?
– Jag hoppas äntligen komma till skott med att anlägga damm.

Sobersandbi på maskros. Foto: Magnus Billqvist

Vad som var årets trädgårdsupplevelse 2020 för Magnus Billqvist var en tät kamp mellan flera olika höjdpunkter. Under vintern hade han besök av fågeln tallbit, under våren var det mängder av humlor och andra bin i hans trädgård och under sommaren fick han både ekorrar och ugglor i holkarna. Dessutom såg han två individer av långhorningen taggbock. Generellt sett hade han också allt fler trollsländor på besök, trots frånvaron av vatten i trädgården. Troligen blir det ännu mer nästa år om hans dammplaner blir av.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *