Justine Lagaches insatser för en rikare trädgård

Justine Lagache är författaren bakom den uppskattade boken ”Naturligtvis!” – Naturskyddsföreningens Årets bok 2019. Den handlar om att skapa biologisk mångfald i trädgården och går igenom allt från lämpliga växter till vilka fåglar som kan besöka din vintermatning. Innan dess var hon även medförfattare till den omfattande boken ”Gödsel”.

Vad har du gjort för insatser för att berika den biologiska mångfalden i din trädgård i år?
– Vi sparade på klippningen av gräsmattan, först väntade vi med att klippa tills alla små vårblommor i den hade blommat ut, berättar hon. Sen lämnade vi öar med klöver och andra blommor samt att en stor fin vägtistel som fick växa fritt. Och äntligen fick jag till att etablera en äng! Jag utökade perennrabatten med nya plantor och inslag av vilda blommor, och vi har en nu en fin kryddträdgård. Jorden i rabatterna fick lite extra kärlek med mycket kompost, bokahi och stallgödel. Borrmaskinen gick varm – det blev många bihotell. Vi har nu också fler fågelbad i olika storlekar och djup. En lite tråkig, men viktig del är att jag har bekämpat invasiva arter som lupiner, parkslide, kanadensiskt gullris, några harlekinnyckelpigor och mängder av mördarsniglar.

Biologisk mångfald kring en tistel. Foto: Justine Lagache

Har du märkt av några effekter av det redan?
– Vi har haft väldigt många och olika fågelarter som druckit och badat. Vi har också haft fler fjärilar och olika vildbin än tidigare år. Jag hoppas att det blir fler nu när det finns mer mat. Sen är det alltid lika roligt att se när bihotellen fylls på – det har varit fullbokat! Det märks tydligt att växterna mår bra av den fina jorden, de är starka och har tagit för sig enormt bra.

Ett fågelbad är både kul för trädgårdsägaren och skönt för fåglar som vill tvätta sig eller dricka. Foto: Justine Lagache

Vad gör du i trädgården nu under hösten som gynnar djurlivet?
– Löven får vara kvar på tomten i högar och under träd och buskar, de ger mat och skydd till maskar och andra kryp som bryter ner dem till fin jord. Här har också fåglar som trastar och rödhake tillgång till nedbrytarna som de ju äter. På en perfekt krattad tomt trivs inga småkryp och maskarna är inte aktiva vid ytan. Fågelholkarna är rensade inför kommande vår. Vi har mycket äpplen i år som jag sparar till fåglarna i vinter. Till fåglarna låter jag också fröställningarna vara, syren är en favorit.

Har du några planer inför 2021?
– Utöka rabatten med fler nektar- och pollenrika blommor, massor av solrosor och att plantera buskar! Framförallt bärbuskar, röda och svarta vinbär, krusbär och hallon. De blommar tidigt på våren och ger sen goda bär till både familjen och fåglarna. Kryddträdgården kommer bli större, isop, timjan och kungsmynta kommer ta för sig ännu mer och behöva mer plats.

Blomsterlupiner kan vara populära bland pollinatörer, men de konkurrerar ut andra, viktigare växter. Foto: Justine Lagache

Vad var årets trädgårdsupplevelse 2020?
– Generellt känner jag att helheten är den stora upplevelsen. Ju mer man jobbar med trädgården för biologisk mångfald desto mer upptäcker man samspelet. En fjärilskokong på en tistel blir en kick och bekräftelse på att trädgården fungerar. För det är ju inte bara mat i form av blommor utan hela livscykeln måste räknas med. Fjärilslarverna behöver mat och de har olika värdväxter för det, tistlar och brännässlor är ett par exempel.
En kompost full av daggmaskar och häckande fågelpar i alla holkar. Men något som stack ut i år var alla guldbaggar, deras feta vita larver trivs i kompostrik jord.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *