Hjälp forskare rapportera vårtecken i helgen

Hur långt har sälgen kommit hos dig? Har den inte börjat blomma? Blommar den? Är den överblommad? Foto: Erik Hansson

I samband med Valborgshelgen – den 30 april och 1 maj – är det dags för den årliga Vårkollen. Då vill Svenska Botaniska Föreningen och SLU ha hjälp med att se hur långt våren kommit i landet och kan med vår hjälp jämföra med andra år.

– Förra året var det rekordmånga som rapporterade in till Vårkollen. Vi är glada att det är så många som vill vara medborgarforskare och intresserar sig för vårtecknen. Vi hoppas på samma stora uppslutning i år. Dessa vårteckenspanare bidrar till vetenskaplig kunskap och är ovärderliga för vi ska kunna få in uppgifter som täcker hela landet vid samma tidpunkt, säger Mora Aronsson, ordförande i Svenska Botaniska Föreningen.

Ett mål med inrapporteringen är att se hur årets väder och klimatförändringarna påverkat växtligheten. I år var det ordentlig vinter i hela landet, men övergången till vår kom tidigt och därmed också de tidigaste vårtecknen. Därefter har det kommit flera bakslag med snö ända ner i Götaland.

Det är dessa uppgifter du ska fylla i för att vara med i Vårkollen. Skicka in dina observationer på Vårkollen.se.

Inrapporteringen är enkel. Du går ut i trädgården eller närnaturen och ser om du hittar tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, hägg och björk. Notera om de inte börjat blomma, blommar, är överblommade eller om du inte hittar arten och fyll i dina uppgifter på Vårkollen.se. Projektet, som är en del av Naturens kalender, har pågått sedan 2015 och varje år deltar tusentals personer över hela landet.

– Eftersom vårtecknens ankomst dokumenterades under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet av ett landsomfattande nätverk av observatörer, kan vi jämföra de uppgifter vi får in via Vårkollen med hur det såg ut då, säger Ola Langvall från SLU, som är samordnare för Svenska fenologinätverket.

Källa: SLU

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *