De vill ändra normer och skapa trädgårdar fulla med liv

Raisa Gunnarsson och Sofia Ewerlöf. Foto: Privat

Fler och fler får upp ögonen för att skapa biologisk mångfald i sina trädgårdar. Det märker vi på Rikare trädgård, det märker naturorganisationer och det märker även företag som jobbar med frågan. Företag som Sofia Ewerlöfs och Raisa Gunnarssons prisbelönta Livfulla trädgårdar.

Det var i slutet av 2021 som Nacka kommun i södra Stockholm delade ut sitt miljöpris till Livfulla trädgårdar. I motiveringen nämndes bland annat deras arbete med att ”på ett föredömligt och pedagogiskt sätt” sprida kunskap om att gynna biologisk mångfald i trädgårdar. Det görs bland annat genom att hjälpa privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med trädgårdsdesign och genom att dela med sig av tips och inspiration.

Företaget startades när Sofia Ewerlöf och Raisa Gunnarsson insåg att de hade liknande idéer, men lite olika bakgrund som passade bra tillsammans. Sofia har ett livslångt trädgårdsintresse och tidigare jobbat med att bygga upp organisationer inom ideell sektor. Raisa är miljöekonom och blev ”frälst” när hon utbildade sig till trädgårdsmästare. Båda har också ett mångårigt miljöintresse.

Livfulla trädgårdar säljer bland annat färdiga rabattpaket beroende på läge, önskemål om färg och utrymme. Här syns ”Butterfly Effect” som är tänkt att locka till sig fjärilar. Foto: Sofia Ewerlöf

– Vi började prata om att göra något tillsammans under den supervarma sommaren 2018 när ingen längre kunde ducka för klimatförändringarna, berättar Sofia. Då hade det också biologisk mångfald börjat uppmärksammas mer och vi läste på så mycket vi kunde. Vi både förfasades över katastrofen som är på väg att ske och kände samtidigt pepp över vilken potential Sveriges trädgårdar har.

Arbete som kan ändra attityder

Sedan två år tillbaka jobbar de intensivt med Livfulla trädgårdar och har varit ute i åtskilliga människors trädgårdar och hjälpt dem med allt från att plantera rabatter till att ändra tankesättet kring hur en trädgård bör se ut. I början var det mest privatpersoner som ville få hjälp med allmän trädgårdsdesign, men numera är det vanligare att folk hör av sig med önskemål som ”jag vill göra något för bina”. Det finns en annan medvetenhet hos kunderna nu menar de.

– Trädgårdar ger en konkret makt att förändra och att göra en liten skillnad som dessutom blir tydlig väldigt snabbt, säger Raisa.

Oftast börjar uppdragen med att de får ett mejl från någon som vill ha hjälp med trädgården. Därefter görs ett besök på tomten, en genomgång av förutsättningarna, ett designförslag presenteras och så görs ett utförande av själva arbetet. Längs vägen får de svara på många frågor och får också chansen att påverka attityder och idéer som folk har om sina trädgårdar.

– Jag tänker att vi alla är barn av vår tid och att många fått lära sig att det ska vara tuktat i trädgården. Vi ska visa att vi har kontroll och att det är städat. Men vad är egentligen idealet för en trädgård? Är det buxbomsklot, formklippta växter och gräsmattor eller är det vilda blommor och en livfull trädgård? Vi måste utmana vad som anses vara vackert för att fler ska våga ta steget. Framförallt många karlar är väldigt förtjusta i sina gräsmattor, även den som jag bor med, säger Sofia. 

Räddar träd och täcker jord

Hon berättar också att ett annat vanligt diskussionsämne är träd.

– Vi får ofta förslag på att ta bort träd och försöker då förklara varför det är bra för den biologiska mångfalden och även för klimatet. Många är fixerade vid att tomten ska få maximalt med solljus och förstår inte nyttan med träd. Vi behöver berätta att träden är viktiga för att kunna få skugga när det blir allt varmare.

En annan diskussion är bar jord. Många vill att det ska synas blottlagd brunsvart jord mellan växterna. Sofia och Raisa får berätta hur viktigt det är att täcka jorden och att det gynnar både växterna och mikrolivet under ytan. Folk kan också bli glada över att höra att det är bra att bara kratta in löv i rabatterna och att de inte måste köra iväg med dem till återvinningen.

Ett av Sofias och Raisas arbeten i en trädgård. Foto: Sofia Ewerlöf

Men när de väl har haft de här samtalen om träd, välstädade trädgårdar och vad som egentligen är bra för växterna så brukar folk vara med på noterna utan protester. Från tidigare kunder märker de också att intresset brukar hålla i sig och utvecklas till att bli större. Har man väl börjat göra insatser för biologisk mångfald så blir det gärna ännu fler insatser. Men det kan ibland vara svårt att ta de första stegen.

Från tidigare kunder märker de också att intresset brukar hålla i sig och utvecklas till att bli större. Har man väl börjat göra insatser för biologisk mångfald så blir det gärna ännu fler insatser. Men det kan ibland vara svårt att ta de första stegen.

– Mycket av informationen som finns om trädgårdar på nätet förutsätter en viss grundkunskap, men det har inte alla. Vi har därför jobbat med grundläggande kunskap och pedagogik för att försöka ta bort alla hinder. Det kan vara om hur man planterar sin första buske och sitt första träd, säger Sofia.

– Målet är att alla ska våga och att det ska vara roligt, säger Raisa.

Exempelträdgård som Sofia och Raisa har arbetat med

  • ”En mångfaldsträdgård har alltid mycket som blommar från tidig vår till sen höst så att bin och andra pollinerare har mat under hela säsongen. I trädgården har vi ritat in två stora perennrabatter med typiska torparväxter som jätteprästkrage, akleja, malva och stjärnflocka. Perennrabatterna blommar under hela säsongen och innehåller även inslag av vintergröna buskar och högre prydnadsgräs som står snyggt hela vintern och ger trädgården en vacker siluett året om.
  • Ängsblommor minskar som en följd av rationaliserat jordbruk vilket utgör ett direkt hot mot många biarter. Därför har vi ritat in en större ängsyta med klassiska ängsväxter som gulmåra, blåklocka, mandelblom och åkervädd. Vi jobbar även mycket med buskar och har skapat en stor blommande buskrabatt där pollinerare kan äta och småfåglar gömma sig.
  • Buskar kräver väldigt lite omvårdnad när de har etablerat sig och är därför ett bra alternativ om man önskar en lättskött trädgård. Träd är trädgårdens och biologiska mångfaldens diamanter. Här trivs småfåglar och mängder av nyttoinsekter. I ett allt varmare klimat blir träden allt viktigare då de absorberar värme och skänker skugga under varma dagar, dessutom ger de trädgården form och struktur och skapar en ombonad känsla. I exempelträdgården behåller vi alla befintliga träd och planterar in fler nya. Bakom huset skapar vi en skugglund av lönn och lägre syrenbuskar där kaffe och saft med fördel kan intas under varma dagar. Trädgården får även en tät berså av avenbok, ett perfekt krypin för småfåglar och för människor.
  • En köksträdgård är planerad för odling av egna grönsaker. Ett tips är att så sommarblommor som luktärt och ringblomma bland grönsakerna. De sås enkelt från frö och ger näring till pollinerare samtidigt som de skapar ett högt estetiskt värde.
  • Runt om i trädgården kommer flertalet långblommande rosenbuskar att planteras. Det finns många härdiga väldoftande rosor som är enkla att sköta. Välj rosor där blommans ståndare och pistiller syns tydligt och gärna gamla sorter då de ofta är härdiga och rika på nektar. I denna trädgård använder vi bland annat rosorna Astrid Lindgren och Summerwind.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *