Guide

Så lyckas du odla vilda inhemska växter

Posted on

Det finns stora fördelar med att samla fröer från vilda växter och odla dem i sin trädgård. Få vet mer om det än Torbjörn Tyler, som odlat över 2 000 växtarter. Det är på sommarstugans tomt som botanisten Torbjörn Tyler ägnat sig åt att skapa lämpliga livsmiljöer för södra Sveriges flora. Det har han gjort […]