Nyhet

Ängsmarkernas återkomst

Posted on

Mer än 99 procent av de ängsmarker som för 150 år sedan täckte en stor del av Sveriges landyta finns inte längre kvar. Men de senaste åren har ängarna börjat återvända. De artrika gräsmarkerna har inte längre någon naturlig plats i jordbruket, nu intar de i stället våra städer. LÄS ÄVEN: • Så anlägger du […]