Guide

Glöm inte de viktiga värdväxterna

Posted on

Att se till att pollinatörer har tillgång till pollen och nektar är en viktig faktor när du väljer växter till din trädgård. Något som dock ofta glöms bort är att många insekter är helt beroende av en enda växtart. Ha gärna dessa värdväxter i åtanke när du planerar din trädgård. Som trädgårdsägare är du kanske […]