Nyhet

Ökat intresse för att odla för biologisk mångfald

Posted on

Enligt en ny undersökning blir det allt större intresse för att odla för den biologiska mångfalden. Nästan var tredje person svarar att de i år kommer odla växter och blommor som är bra för pollinerande insekter och allt fler väljer växter med biologisk mångfald i åtanke. Undersökningen, med svar från över 2200 personer, är gjord […]