Guide

Trädgårdar oväntat viktiga för pollinatörer

Posted on

I en ny studie från Storbritannien har forskare tittat på hur mycket som produceras i olika miljöer. De kom fram till att växter i trädgårdar står för en överraskande stor del av den nektar som finns att tillgå i städer och att trädgårdar därmed spelar en avgörande roll för att pollinatörer ska hitta föda. Studien, […]