Guide

Gynna jorden med gröngödsling

Posted on

Genom att odla växter som lämnar mycket växtrester samt välja växtslag som har kvävefixerande bakterier på sina rötter kan du få en rad fördelar i din odling. Positiva effekter av gröngödsling • Det tillför mer organiskt material till jorden som i sin tur förbättrar mikroliv och jordkvalitet. • Porvolymen i jorden ökar, det blir mer […]