Nyhet

Kommunen som bestämt sig för att återskapa naturen

Posted on

Tänk om alla i en kommun skulle hjälpas åt för att skapa så mycket biologisk mångfald som möjligt på outnyttjade ytor som hårdklippta gräsmattor. Den idén fick politiker och biologer i staden Hjørring i norra Danmark. Nu har det gått två år sedan projektet startade och de har mött både vissa motgångar, men framför allt […]